Trans mediumskap

Trans sker genom ett förändrat medvetandetillstånd, när vi tillåter andevärlden att “hålla vår uppmärksamhet” eller att till och med att “hålla fast” våra sinnen, och på så sätt att tillåta en närmare sammanblandning av energier från andevärlden.  Graden som de “håller fast” mediets sinne bestämmer kvaliteten och djupet av transtillståndet.

Trans är en mycket raffinerad aspekt av mediumskap, vilket påverkar vår andlighet, så väl som våra meddelanden som vi förmedlar i mediumskapet.  Blandningen av energier mellan den andliga guiden som kontrollerar processen och mediet kan vara så starkt att mediet kan förlora medvetenheten om processen, men somnar inte.  Transprocessen sker när vi lägger band på vårt medvetna sinne och saktar ner vårt tänkande, så att andevärlden kan förmedla sitt sinne hos vårt, göra detta intryck, för att etablera deras närvaro.  I detta tillstånd så kan vi vara i kontakt och vara ett med sinnen som influerar, undervisar, lyfter upp och inspirerar oss.  För att uppnå transstadiet så behöver vi dra tillbaka vårt medvetande från “här och nu” och förflytta vårt sinne till aspekt av stillhet.  Därefter att förlora vår medvetenhet om omgivningarna så att vårt sinne blir lugnt och passivt och på så sätt kan andevärlden röra sig närmare och närmare mediet tills de kommer till mediets sinne, tills det finns väldigt lite medvetenhet/upplevelse inom mediet.  Mediets sinne blir väldigt passivt – ja, även bortkopplat – nästan som om det inte finns något tänkande alls.  Men i denna stillhet hos sinnet finns ett inre vetande att, fast vi inte är medvetna om var vi befinner oss, vad som sägs eller görs, så är vi fortfarande fokuserade  på att hålla vårt sinne ur vägen för denna process.

Trans är mentalt mediumskap, och inte ett fysiskt mediumskap.  Detta betyder att det är en process från sinne till sinne.  När vi förstår hur andevärlden kontrollerar och förmedlar sig med deras tankar genom mediets sinne, så skapar det ett djupare samarbete mellan mediet och andevärlden, och desto större kontroll har de.  För att försöka beskriva det på ett enkelt sätt så när du uppnår trans så är det för att du har ställt dig själv och ditt tänkande åt sidan och tillåtit ett kollektivt sinne att blanda sig med ditt och ta kontroll över din tankeprocess.  När blandningen mellan andevärlden och mediet är så nära och i ett med varandra genom många års samarbete från båda sidor, så tar andevärlden nästan över mediets sinne, med mediets samtycke och rörelsemekanism genom mediets nervsystem, vilket gör det möjligt att röra sig runt för att påvisa samarbetet och tilliten mellan mediet och andevärlden.

Trans mediumskap består av en speciell relation med andevärlden som kontrollerar arbetet med oss.  Denna relation hjälper oss att bygga en närmare relation och kan ge skarpare, mera specifika och korrekt flöde av information inom alla områden av healing, mediumskap, filosofi och lärande.

Nivåer av trans:

Nybörjare:

Uppnått intoning/sammanblandning med de andliga energierna (guiderna) och kan bli inspirerad från sin egen ande (högre jaget) och /eller guider. Mediet kan klara att uppnå ett förändrat medvetandetillstånd eller lugnat medvetande och kan arbeta med externa tankeprocesser och ge andevärlden en röst (minimalt).  Lätt kontroll borde vara lätt att känna igen, där man också kan ta inspiration längre, uppnår en djupare sammanblandning av energier.

Medel:

Här ska det vara en stark andlig influens på mediets sinne.  Mediet är kapabel att uppnå ett förändrat medvetandetillstånd och blanda sig med en från andevärlden, där personligheten är väl etablerad. Den från andevärlden som kontrollerar processen kan prata genom mediet under en kortare period.  Guiden borde synas av de som ser på objektivt, subjektivt genom deras klärvojanta seende eller genom att uppleva förändringar i energierna genom sin klärsentienta känslighet.

Avancerad:

Full andlig kontroll av mediets sinne är etablerat.  Mediet är i ett mentalt tillstånd av att andevärlden “håller fast” i ett förändrat medvetandetillstånd och har inte längre något komihåg av det som sker.  Information som sägs kommer att vara flytande, intelligent, logiskt och rationellt, såväl som upplyftande och upplysande.

Informationen som fås genom ett trans mediumskap ska påvisa en levande intelligens bortanför mediets egna förståelse.

*  Ett förändrat medvetandetillstånd sker när egot har upplösts och det är en band eller sammanblandning med en formlös, universal energi.

Få ditt gratis ex av vår E-bok

Genom att prenumerera på vårt Nyhetsbrev får du även vår E-bok buddha-1473659

"Kom igång och meditera - utan att krångla till det!" - helt gratis!

Vi respekterar ditt privatliv.
sv_SESwedish