Kalendarium

 

Program för 2020

Du bokar alla evenemang som hålls i Västerås via knappen
"Boka Tid" här ovanför förutom  Måndagarnas Drop-in Healing och Torsdagarnas Drop-in Meditation.

Januari

Varje Måndag Drop-in Healing 17:30-19:00 och varje Torsdag Drop-in Meditation med början kl. 18:00
(OBS! Båda aktiviteterna kostar endast 50 kr/kväll !)

13/1 - Drop-in Healing 17:30-19:00 - Uppstart efter Jul & Nyår!
16/1 - Drop-in Meditation 18:00 - Uppstart efter Jul & Nyår!
19/1 - Privat Seans i Västerås
20/1 - Drop-in Healing 17:30-19:00
22/1 - Gruppseans
(anmälan via Boka Tid-knappen)
23/1 - SNUi online course "Sitting in the Power"
23/1 - Drop-in Meditation 18:00
24/1 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
25-26/1 - Healingkurs Avancerad
27/1 - Drop-in Healing 17:30-19:00
27/1 - 29/1 Arthur Findlay College, Stanstead
30/1 - SNUi online course "Sitting in the Power"
30/1 - Drop-in Meditation 18:00
31/1 - Privata sittningar / Healingbehandlingar

 

Februari

Varje Måndag Drop-in Healing 17:30-19:00 och varje Torsdag Drop-in Meditation med början kl. 18:00
(OBS! Båda aktiviteterna kostar endast 50 kr/kväll !)

3/2 - Drop-in Healing 17:30-19:00
5/2 - Gruppseans (anmälan via Boka Tid-knappen)
6/2 - Drop-in Meditation 18:00
6/2 - Storseans i Enköping (Sanningssökarna Enköpings Spiritualistiska Förening)
7/2 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
8-9/2 - Mediumkurs(anmälan via Boka Tid-knappen)
10/2 - Drop-in Healing 17:30-19:00 - 
13/2 - SNUi online course "Sitting in the Power"
13/2 - Drop-in Meditation 18:00
14-16/2 - Seans & Mediumkurs i Lidköping
17/2 - Drop-in Healing 17:30-19:00
20/2 - SNUi online course "Sitting in the Power"
20/2 - Drop-in Meditation 18:00
21/2 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
24/2 - Drop-in Healing 17:30-19:00
26/2 - Privat Seans i Västerås
27/2 - SNUi online course "Sitting in the Power"
27/2 - Drop-in Meditation 18:00
28/2 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
29/2-1/3 - Mediumkurs Avancerad

 

Mars

Varje Måndag Drop-in Healing 17:30-19:00 och varje Torsdag Drop-in Meditation med början kl. 18:00
(OBS! Båda aktiviteterna kostar endast 50 kr/kväll !)

2/3 - Drop-in Healing 17:30-19:00
4/3 - Gruppseans (anmälan via Boka Tid-knappen)
5/3 - SNUi online course "Sitting in the Power"
5/3 - Drop-in Meditation 18:00
7/3 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
9/3 - Drop-in Healing 17:30-19:00
12/3 - SNUi online course "Sitting in the Power"
12/3 - Drop-in Meditation 18:00
13/3 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
14-15/3 - Healingkurs (anmälan via Boka Tid-knappen)
16/3 - Drop-in Healing 17:30-19:00
19/3 - SNUi online course "Sitting in the Power"
19/3 - Drop-in Meditation 18:00
20/3 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
24/3 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
26/3 - SNUi online course "Sitting in the Power"
26/3 - Drop-in Meditation 18:00
30/3 - Drop-in Healing 17:30-19:00

 

April

Varje Måndag Drop-in Healing 17:30-19:00 och varje Torsdag Drop-in Meditation med början kl. 18:00
(OBS! Båda aktiviteterna kostar endast 50 kr/kväll !)

2/4 - SNUi online course "Sitting in the Power"
2/4 - Drop-in Meditation 18:00
3/4 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
4-5/4 - Transkurs
6/4 - Drop-in Healing 17:30-19:00
7/4 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
9/4 - SNUi online course "Sitting in the Power"
9/4 - Drop-in Meditation 18:00
13/4 - Drop-in Healing 17:30-19:00
15/4 - Gruppseans (anmälan via Boka Tid-knappen)
16/4 - SNUi online course "Sitting in the Power"
16/4 - Drop-in Meditation 18:00
18/4 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
20/4 - Drop-in Healing 17:30-19:00
21/4 - Privat Seans i Köping
23/4 - SNUi online course "Sitting in the Power"
23/4 - Drop-in Meditation 18:00
24/4 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
27/4 - Drop-in Healing 17:30-19:00
30/4 - SNUi online course "Sitting in the Power"
30/4 - Drop-in Meditation 18:00

 

Maj

Varje Måndag Drop-in Healing 17:30-19:00 och varje Torsdag Drop-in Meditation med början kl. 18:00
(OBS! Båda aktiviteterna kostar endast 50 kr/kväll !)

2/5 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
4/5 - Drop-in Healing 17:30-19:00
7/5 - SNUi online course "Sitting in the Power"
7/5 - Drop-in Meditation 18:00
8/5 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
9-10/5 - Healingkurs Avancerad
11/5 - Drop-in Healing 17:30-19:00
12/5 - Privat Seans i Köping
14/5 - SNUi online course "Sitting in the Power"
14/5 - Drop-in Meditation 18:00
15/5 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
16-17/5 - Mediumkurs (anmälan via Boka Tid-knappen)
18/5 - Drop-in Healing 17:30-19:00
19/5 - Gruppseans (anmälan via Boka Tid-knappen)
21/5 - SNUi online course "Sitting in the Power"
21/5 - Drop-in Meditation 18:00
22-24/5 - Västerviks Spiritualistiska Förening
25/5 - Drop-in Healing 17:30-19:00
28/5 - SNUi online course "Sitting in the Power"
28/5 - Drop-in Meditation 18:00
29/5 - Privata sittningar / Healingbehandlingar

 

Juni

Varje Måndag Drop-in Healing 17:30-19:00 och varje Torsdag Drop-in Meditation med början kl. 18:00
(OBS! Båda aktiviteterna kostar endast 50 kr/kväll !)

1/6 - Drop-in Healing 17:30-19:00
4/6 - SNUi online course "Sitting in the Power"
4/6 - Drop-in Meditation 18:00
5/6 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
8/6 - Drop-in Healing 17:30-19:00
10/6 - Gruppseans (anmälan via Boka Tid-knappen)
11/6 - SNUi online course "Sitting in the Power" - Avslutning för sommaruppehåll
11/6 - Drop-in Meditation 18:00 - Avslutning för sommaruppehåll
12/6 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
13-14/6 - Mediumkurs Avancerad
15/6 - Drop-in Healing 17:30-19:00 - Avslutning för sommaruppehåll
26/6 - Privata sittningar / Healingbehandlingar

 

Juli

3/7 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
4-11/7 - Arthur Findlay College
10/7 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
15/7 - Gruppseans (anmälan via Boka Tid-knappen)
24/7 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
25/7-2/8 - Arthur Findlay College

 

Augusti

Varje Måndag Drop-in Healing 17:30-19:00 och varje Torsdag Drop-in Meditation med början kl. 18:00
(OBS! Båda aktiviteterna kostar endast 50 kr/kväll !)

8/8 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
10/8 - Drop-in Healing 17:30-19:00 - Uppstart efter sommaruppehåll
11/8 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
13/8 - SNUi online course "Sitting in the Power"- Uppstart efter sommaruppehåll
13/8 - Drop-in Meditation 18:00 - Uppstart efter sommaruppehåll
15-16/8 - Transkurs
17/8 - Drop-in Healing 17:30-19:00
19/8 - Gruppseans (anmälan via Boka Tid-knappen)
20/8 - SNUi online course "Sitting in the Power"
20/8 - Drop-in Meditation 18:00
21/8 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
24/8 - Drop-in Healing 17:30-19:00
27/8 - SNUi online course "Sitting in the Power"
27/8 - Drop-in Meditation 18:00
28/8 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
29-30/8 - Healingkurs (anmälan via Boka Tid-knappen)

 

September

Varje Måndag Drop-in Healing 17:30-19:00 och varje Torsdag Drop-in Meditation med början kl. 18:00
(OBS! Båda aktiviteterna kostar endast 50 kr/kväll !)

3/9 - SNUi online course "Sitting in the Power"
3/9 - Drop-in Meditation 18:00
4/9 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
7/9 - Drop-in Healing 17:30-19:00
9/9 - Storseans i Enköping (Sanningssökarna Enköpings Spiritualistiska Förening)
10/9 - SNUi online course "Sitting in the Power"
10/9 - Drop-in Meditation 18:00
11/9 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
12-13/9 - Mediumkurs (anmälan via Boka Tid-knappen)
16/9 - Gruppseans (anmälan via Boka Tid-knappen)
17/9 - SNUi online course "Sitting in the Power"
17/9 - Drop-in Meditation 18:00
19/9-26/9 - Arthur Findlay College
21/9 - Drop-in Healing 17:30-19:00
24/9 - Drop-in Meditation 18:00
28/9 - Drop-in Healing 17:30-19:00

 

Oktober

Varje Måndag Drop-in Healing 17:30-19:00 och varje Torsdag Drop-in Meditation med början kl. 18:00
(OBS! Båda aktiviteterna kostar endast 50 kr/kväll !)

1/10 - SNUi online course "Sitting in the Power"
1/10 - Drop-in Meditation 18:00
2/10 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
3-4/10 - Healingkurs Avancerad i Västerås
5/10 - Drop-in Healing 17:30-19:00
6/10 - Gruppseans (anmälan via Boka Tid-knappen)
8/10 - SNUi online course "Sitting in the Power"
8/10 - Drop-in Meditation 18:00
9/10 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
11-12/10 - Nära Kryssningen (Seanser & Föreläsning)
12/10 - Drop-in Healing 17:30-19:00
15/10 - SNUi online course "Sitting in the Power"
15/10 - Drop-in Meditation 18:00
16/10 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
17-18/10 - Mediumkurs Avancerad
19/10 - Drop-in Healing 17:30-19:00
22/10 - SNUi online course "Sitting in the Power"
22/10 - Drop-in Meditation 18:00
24/10 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
26/10 - Drop-in Healing 17:30-19:00
29/10 - SNUi online course "Sitting in the Power"
29/10 - Drop-in Meditation 18:00
30/10 - Privata sittningar / Healingbehandlingar

 

November

Varje Måndag Drop-in Healing 17:30-19:00 och varje Torsdag Drop-in Meditation med början kl. 18:00
(OBS! Båda aktiviteterna kostar endast 50 kr/kväll !)

2/11 - Drop-in Healing 17:30-19:00
5/11 - SNUi online course "Sitting in the Power"
5/11 - Drop-in Meditation 18:00
6/11 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
9/11 - Drop-in Healing 17:30-19:00
11/11 - Gruppseans (anmälan via Boka Tid-knappen)
12/11 - SNUi online course "Sitting in the Power"
12/11 - Drop-in Meditation 18:00
14/11 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
16/11 - Drop-in Healing 17:30-19:00
19/11 - SNUi online course "Sitting in the Power"
19/11 - Drop-in Meditation 18:00
20/11 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
21-22/11 - Healingkurs (anmälan via Boka Tid-knappen)
23/11 - Drop-in Healing 17:30-19:00
26/11 - SNUi online course "Sitting in the Power"
26/11 - Drop-in Meditation 18:00
27/11 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
30/11 - Drop-in Healing 17:30-19:00

 

December

Varje Måndag Drop-in Healing 17:30-19:00 och varje Torsdag Drop-in Meditation med början kl. 18:00
(OBS! Båda aktiviteterna kostar endast 50 kr/kväll !)

3/12 - SNUi online course "Sitting in the Power"
3/12 - Drop-in Meditation 18:00
4/12 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
5-6/12 - Transkurs
7/12 - Drop-in Healing 17:30-19:00
10/12 - SNUi online course "Sitting in the Power"
10/12 - Drop-in Meditation 18:00 - Avslut inför Jul & Nyår
11/12 - Privata sittningar / Healingbehandlingar
14/12 - Drop-in Healing 17:30-19:00 - Avslut inför Jul & Nyår
15/12 - Gruppseans (anmälan via Boka Tid-knappen)

 

Önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

För mer info: 0720-374809